Natuurlijk

Mensen en hun (on)natuurlijke gedragingen. Waarom zijn we zo vervreemd van onszelf en onze natuurlijke instinct?

2014 Project People, Photography