Onderzoek (ver)beeld(ing) Master Kunsteducatie

Aan het oppervlak van deze rivier is misschien een voortdurend veranderend patroon te zien van draaikolken, rimpelingen, golven, . . . die duidelijk niet onafhankelijk bestaan. Het zijn abstracties van aspecten van de vloeiende beweging, die in het totale proces van de stroom ontstaan en weer verdwijnen. Dit tijdelijke bestaan van deze geabstraheerde vormen impliceert slechts een relatieve onafhankelijkheid of zelfstandigheid in gedrag, en geen absolute onafhankelijkheid als ultieme substanties.
(Bohm, 1985, p. 23)

Verbeelding speelt een belangrijke rol in de creatie en begripsvorming van narratieven, welke bijdragen aan de interpretatie en betekenisgeving van de ervaring en de wereld en zorgt voor een betere opslag van informatie in de hersenen volgens narratieve structuren dan volgens de logica.
(Sutton-Smith, 1988, p. 22)

 

2017 Onderzoek Master Kunsteducatie Art & Education, Photography