Telling the Neptune’s bees

Onze afhankelijk van bestuivers voor de natuur en onze voedselvoorziening is een feit. Onze verstoorde verhouding tot de natuur en de schade die we aanrichten eveneens. De intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen, zoals de rijksoverheid beschrijft, spelen hierin een prominente rol. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Nationale Bijenstrategie voor behoud en groei van de bijenpopulatie gemaakt. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semioverheden zijn nauw betrokken bij de strategie. Zij werken met elkaar aan meer dan 100 plannen die bijdragen aan het behoud van bijen en andere bestuivers. In 2030 is er weer een telling om te meten of het doel van de Nationale Bijenstrategie behaald is. Nederland heeft het initiatief genomen om ook internationaal meer samen te werken. Zodat de landen samen kunnen zorgen dat het beter gaat met bijen en andere bestuivers. De landen die meedoen vormen de Coalition of the Willing on Pollinators (Engels). Het samenwerkingsverband organiseert bijeenkomsten en verspreidt kennis over bestuiving en bestuivers. (bron: Rijksoverheid)

Als beginnend imker met een eigen bijenvolk in een traditionele ‘top bar hive’ in de achtertuin, onderzoek ik het gedrag van mijn bijen door praktijk -en literatuurstudie en kennisdeling met andere imkers. Bijen houden werkt verslavend. Er zijn in mijn optiek weinig volkeren die zo efficiënt en consequent werken als de bijen. Een fascinerende bezigheid waarin ik de noodzaak zie om mijn opgedane kennis te delen als docent met mijn studenten.

2020 Fotografie Verena Reinders Education, Nature, Research